Κατασκευαστική, Τεχνική εταιρία: ΦΕΛΕΚΙΔΗΣ - ΣΙΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

ΦΕΛΕΚΙΔΗΣ - ΣΙΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

Για αγορά: Κατοικία (4)
Διεύθυνση
Κωνστανίνου Καραμανλή 123
Πόλη
Θεσσαλονίκη
Εμφάνιση τηλεφώνου
Τηλέφωνο
520