Κατασκευαστική, Τεχνική εταιρία: ROSE DEVELOPMENT

ROSE DEVELOPMENT

Για αγορά: Κατοικία (12)

Η Εταιρία "ROSE development" - Λ. ΚΩΤΣΙΑΣ – ARCON & ΣΙΑ Ο.Ε. ιδρύθηκε το 2006, με έδρα την Θεσσαλονίκη. Σκοπός της εταιρίας είναι η βέλτιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης κάθε ακινήτου. Η αρχική ιδέα, της δημιουργίας της, στηρίχτηκε τόσο στην προϋπάρχουσα εμπειρία των μελών όσο και στην διεξοδική ανάλυση των αναγκών της Ελληνικής πραγματικότητας στον τομέα ανάπτυξη ακινήτων.

Η φιλοσοφία της εταιρίας είναι να καλύπτει κάθε συγκεκριμένη ανάγκη του πελάτη. Ο τρόπος δράσης της εταιρίας προσαρμόζεται στις ανάγκες του κάθε έργου ώστε να προσφέρεται στον ενδιαφερόμενο το καλύτερο δυνατό. Η προσπάθεια αυτή της εταιρίας αναγνωρίστηκε άμεσα από την Ελληνική αγορά. Ο στόχος της εταιρίας σήμερα είναι να συνεχίσει να αναπτύσσεται με ανάλογα επιτυχημένο ρυθμό και να καταφέρει να συνεχίσει με την ίδια, απόλυτη, επιτυχία την κάλυψη των αναγκών των πελατών της.

Διεύθυνση
Γραβιάς 20β, Πυλαία
Fax
2310 472741
Εμφάνιση τηλεφώνου
Τηλέφωνο
63