Κατασκευαστική, Τεχνική εταιρία: Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ - Δ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΟΕ

Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ - Δ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΟΕ

Για αγορά: Κατοικία (4)
Διεύθυνση
Τριπόλεως 1, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη
Πόλη
Θεσσαλονίκη
Εμφάνιση τηλεφώνου
Τηλέφωνο
369